Марта Чадиковска

Марта Чадиковска

Марта Чадиковска

Марта Чадиковска е младинска активистка, волонтерка и поборник за човековите права, родова еднаквост и квалитетно образование како дел од граѓанскиот сектор уште од 2017 година. Во ХЕРА активно се вклучува како волонтерка и врсничка едукаторка по сеопфатно сексуално образование во 2021 година, едуцирајќи повеќе од 150 млади од најразлични позадини за седумте компоненти на ССО. Станува младински претставник во Управниот одбор на ХЕРА во 2023 година.  Нејзината пасија за грижата за себе и желбата за работа со проактивни млади личности кои ги „влече“ активизмот ѝ се мотивација да продолжи со подрршка на тимот на волонтери на ХЕРАмлади преку својата работа во Управниот одбор.