Барање за прибирање понуди за изработка, емитување и промоција на видео спот