Реакција на Мрежата за заштита од дискриминација до Собранието