Прес конференција за Глобалниот ден за безбеден и легален абортус