Писмена Декларација од членови на Парламентарното Собрание против Законот за абортус