Сексуални и репродуктивни права

Човекови и сексуални права

Датум на издавање: 2008   Клучни зборови:  Човекови права, карактеристики, Универзална ...
Прочитај повеќе

Прва посета на гинеколог

Датум на издавање: 2008 Клучни зборови: Прва посета на гинеколог, вагинален ...
Прочитај повеќе

Мобилна амбуланта

 Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  Мобилна амбуланта за гинеколошки ...
Прочитај повеќе