Заклучоци по јавната расправа на Комисијата за здравство и Платформата за ХИВ