Барање за повлекување на предлог – законот за прекинување на бременоста