Реакција: Каков скандал треба да се случи за конечно да се разбудат Лекарската комора и Јавното обвинителство?