(Македонски) Протестен перформанс на Платформата за ХИВ [Соопштение]