(Македонски) Конкурс за вработување на комуникациски/-а специјалист/-ка