Performansë protestuese e Platformës për HIV [Lajmërim]