(Македонски) „Нега Плус“ – затоа што и Ромките се важни