Не се почитува одлуката на Советот за радио дифузија?