Граѓанските организации преку заедничка Платформа ќе се застапуваат за одржливост на програмите за ХИВ-превенција и поддршка