(Македонски) Повик за прибирање понуди за развивање проектен визуелен идентитет