(Македонски) Конкурс за вработување на финансиски/-ка менаџер/-ка