(Македонски) Повик за понуди за изработка на on-line база на податоци на ХЕРА