(Македонски) Повик за понуди: Консултант за спроведување на истражување и подготовка на стратешка рамка