(Македонски) Првиот семеен центар на Град Скопје бара психотерапевт(к)и