(Македонски) Интерпартиска парламентарна група ќе ги унапредува правата на ЛГБТИ луѓето