23.02.2018

Formim i grupit parlamentar interpartiak për avancimin e të drejtave të personave LGBTI

Sot në ora 13 në sallën 4 të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë u mbajt seancë konstituive të Grupit parlamentar interpartiak i cili do të punojë në avancimin e të drejtave të personave LGBTI. Në event ishin të pranishëm deputetë, ambasadorë dhe përfaqsues të Rrjetit kombëtar kundër homofobisë dhe transfobisë. Për herë të parë në historin e Maqedonisë, deputetët në Kuvend qartë dhe me zë të lart tregojnë se janë përfaqësues të të gjithë qytetarëve pa dallim të orientimit të tyre seksual ose identitetit gjinorë.

Misioni i Grupit parlamenar interpartiak është të avokohet për avancimin e të drejtave të personave LGBTI, duke i shfrytëzuar mekanizmat e disponueshme në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me qëllim ndërtimin e një shoqërie në të cilën orientimi seksual dhe identiteti gjinorë nuk do të paraqesin pengesë për gëzimin e plot të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Në Grup janë anëtarë 13 deputet nga përbërja e përhershme e kuvendit nga parti të ndryshme edhe ate, Liljana Popovska (PDM), Maja Moraqanin (PDM), Branko Manoilovski (BDI), Pavle Bogoevski (deputet i pavarur), Ivana Tufexhiq (deputete e pavarur), Irena Stefanoska (deputete e pavarur), Julijana Nikolovska (PLD), Nikica Korubin (PLD), Petar Atanasov (LSDM), Jagoda Shahpaska (LSDM), Sonja Mirakovksa(PRSD), Slavica Shumanska Miteva (LSDM) dhe Aleksandar Kiracovski (LSDM).
Në takim fjalim patën koordinuesja e Grupit parlamentar interpartiak për avancimin e të drejtave të personave LGBTI, Maja Moraqanin dhe zëvendës- koordinuesi Pavle Bogoevski.
Dragana Drndarevska e prezantoi “Vlerësimi i njohurive, qëndrimeve, praktikave dhe nevojave të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në lidhje me të drejtat e njeriut të personave LGBTI dhe mbrojtja nga diskriminimi”, e kryer nga anëtarë të Rrjetit Kombëtar për luftë kundër homofobisë dhe transfobisë në vitin 2017 në kuadër të projektit “Kuvendi dhe vetëqeverisja lokale në avancimin e të drejtave të personave LGBTI” me mbështetje nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë. Një nga përfundimet nga analiza është se: “Deputetët nga shumica parlamentare dhe shumë nga deputetët nga partit politike shqipëtare, japin përkrahje për mbrojtjen nga diskriminimi, dhuna dhe gjuha e urrejtjes ndaj personave LGBTI”.
Rrjeti kombëtarë për luftë kundër homofobisë dhe transfobisë e përshëndet dhe mbështet këtë proces dhe i fton edhe deputetët e tjerë të cilët i mbështesin të drejtat dhe lirit e njeriut, tu bashkangjiten kolegëve dhe kolegeve të tyre në Grupin palamntar interpartiak për avancimin e të drejtave të personave LGBTI.
Deri te drejtësia, deri te liria,
Rrjeti kombëtar për luftë kundër homofobisë dhe transfobisë

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Buletini për planifikim familjar Nr.8

Vitin e përmbyllim me botimin e tetë të Buletinit për planifikim familjar, të cilin ia kushtuam mungesës së paguar të lehonisë, si një nga politikat mjaft të rëndësishme që kanë potencial të madh të kontribuojnë drejt avancimit të shëndetit të nënave dhe foshnjave të sapolindura. Përmes intervistave me aktivistë dhe profesorë universitar i shqyrtuam përfitimet që i sjell mungesa dhe […]

Më tepër »

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.