(Македонски) Реакција: Солидарност со негувателките од Струга!