(Македонски) Демант по повод изнесените тврдења во порталот за вести Курир