(Македонски) Изјава на ХЕРА млади по повод Меѓународниот ден на човекови права