Кои се инвестициите и минималните стандарди за заштита од родово засновано и семејно насилство?