нов закон за основно образование

Новиот Закон за основно образование е чекор напред ...

Сметаме дека новиот Закон за основното образование е значително унапреден во однос ...
Прочитај повеќе

Посебните училишта ги сегрегираат учениците со попреченост и ...

Реакција на Мрежата за заштита од дискриминација за новиот Предлог-закон ...
Прочитај повеќе