КАП истражување

Знаења, ставови и практики за медикаментозниот абортус меѓу ...

Имајќи ги предвид ниската стапка на користење контрацепција, просечната стапка ...
Прочитај повеќе