група за застапување за еднакви можности при вработување

Соопштение: Клучот за еманципација на Ромките е во ...

Невработеноста на жената Ромка е долгогодишен проблем во нашето општество ...
Прочитај повеќе

Остануваат ли Ромите надвор од системските решенија за ...

Невработеноста на Ромите останува комплексен проблем и еден од најзагрижувачките ...
Прочитај повеќе