Став на Мрежата за заштита од дискриминација и Платформата за родова еднаквост за новиот Закон за работните односи