Соопштение по Протестот за зголемување на буџетот за ХИВ за 2017