Соопштение: Граѓанскиот сектор клучен во откривањето на новите случаите на ХИВ во земјата