Реакција – Да не се злоупотребува Меѓународниот ден на човековите права