Прва обука за ССО за млади од партнерски организации