22.05.2019

Повик за понуди: Консултант/Агенција за спроведување истражување на јавното мислење

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање консултант/истражувачка агенција за спроведување на Истражување на јавното мислење меѓу родители за сеопфатното сексуално образование (ССО).

Во рамки на истражувањето е предвидено да се направи испитување на перцепциите, мислењата и ставовите на родителите за воведувањето на сеопфатно сексуално образование (ССО) во образовниот систем во Република Северна Македонија.

Повикот е отворен за физички и правни лица.


АНГАЖМАНОТ ОПФАЌА
:

Цел и очекувани резултати:

 • Да се добие подобра слика за мислењата и ставовите на родителите кои имаат деца вклучени во образовниот систем за ССО


ОЧЕКУВАНИ ПРОДУКТИ

 • Изработка на методологија и дизајн на истражувањето
 • Спроведување на истражување на репрезентативен примерок
 • Анализа и презентација на првични наоди од истражувањето пред организацијата
 • Подготовка на извештај за наодите од истражувањето


ВРЕМЕНСКА РАМКА:

Ангажманот предвидува 25 консултантски денови, со краен датум на завршување 31 јули 2019 година.


ПРОФИЛ И КВАЛИФИКАЦИИ НА КОНСУЛТАНТОТ/АГЕНЦИЈАТА:

Консултантот/агенцијата треба да има знаење и искуство во спроведувањето на овој тип на активности за што треба да приложи соодветни докази. Консултантот/тимот од консултанти/физичкото лице(а) номинирано(и) од правното лице треба да ги исполнува(ат) следните услови:

 • Истражувач со 5-годишно искуство како методолог и како главен истражувач во спроведување истражувања на јавното мислење, за што ќе треба да достави и доказ/портфолио
 • Во својата биографија да посочи/ат на искуства со работа во граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија и познавање на човековите права, сексуалното и репродуктивно здравје и права, правата и потребите на лицата од маргинализираните групи
 • Доколку аплицира тим на истражувачи и консултанти, да се наведат улогите на лидерот и на останатите членови на истражувачкиот тим
 • Способности за планирање и организација
 • Течно говорење и пишување на македонскиот јазик
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи
 • Државјанство на Република Северна Македонија


АПЛИКАЦИЈА:

На повикот може да се пријават физички или правни лица, како поединци и/или како тим.

Заинтересираните, најдоцна до 6 јуни 2019 година, потребно е да достават:

 • Предлог-методологија и алатки за спроведување на истражувањето
 • Предлог-акциоски план за спроведување на истражувањето (по активности и денови)
 • Предлог-буџет според акциоскиот план
 • Професионална биографија со вклучени референци за секој од консултантите
 • Портфолио/список на клиенти/организации за кои е спроведени истиот тип на активност

Документите со назнака/предмет на пораката Повик за консултант за истражување на јавното мислење може да ги доставите на следниот начин:

Електронски: konkurs@hera.org.mk
По пошта: ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување
ул. Франклин Рузвелт 51а/26, 1000 Скопје

Лицата кои нема да ги достават бараните документи или кои ќе ги достават по истекот на рокот, нема да бидат земени предвид при разгледувањето на пријавите. Лицата коишто аплицирале, ќе бидат известени за резултатите од повикот, по електронски пат, најдоцна 15 дена по затворањето на повикот.

 

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Пролетна Европска недела на тестирање за сексуално преносливи инфекции

Од 17 до 24 мај ја одбележуваме пролетната Европска недела на тестирање под мотото „Тестирај. Лекувај. Превенирај“. Зошто? Затоа што сексуалниот однос треба да биде причина за уживање, не за инфекции! А тестирањето за сексуално преносливи инфекции – дел од грижата за сопственото здравје!

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Повик за понуди: Анализа на пазарот за потребата од услуги од социјалното претпријатие „Нега Плус”

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање физичко или правно лице за спроведување анализа на пазарот за воведување нова линија на услуги во рамки на работењето на социјалното претпријатие „Нега Плус”.

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.