Повик за понуди: истражувач за проценка на потребите на лицата што живеат со ХИВ во Македонија