Повик за понуди: Анализа на пазарот за потребата од услуги од социјалното претпријатие „Нега Плус”