06.06.2019

Повик за понуди: Анализа на пазарот за потребата од услуги од социјалното претпријатие „Нега Плус”

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање физичко или правно лице за спроведување анализа на пазарот за воведување нова линија на услуги во рамки на работењето на социјалното претпријатие „Нега Плус”.

Ангажманот е во рамките на проектот „Унапредување на репродуктивните права на Ромите во Шуто Оризари“, финансиран од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Ангажманот опфаќа: Спроведување истражување и анализа на пазарот за потребите и можностите на стари и изнемоштени лица со цел воведување нова линија на услуги во работењето на „Нега Плус“.

  • Истражување на пазарот за потребите на старите и изнемоштени лица на територија на град Скопје;
  • Анализа на резултатите од истражувањето и давање препораки за нов тип на услуги;
  • Анализа на законската регулатива и можноста за вклучување нова линија на услуги во работењето на „Нега Плус“;
  • Предлог-цени за новопредложените услуги согласно можностите на потенцијалните клиенти на „Нега Плус“.

Временска рамка

Истражувањето, препораките и анализата треба да се изработат во период од 03.07.2019 до 02.10.2019 година. Во целокупниот процес консултантот треба да работи во консултација со социјалниот претприемач на социјалното претпријатие „Нега Плус”.

Профил и квалификација на физичкото/правното лице:

Бараме физичко или правно лице чија главна одговорност ќе биде спроведувањето на истражувањето за потребите на старите и изнемоштени лица. Консултантот треба да има знаење и искуство во спроведувањето на овој тип на активности, со веќе докажано искуство и продукти.

Физичкото или правното лице треба да ги исполнува следните услови:

  • 3-годишно искуство во правење анализи на пазарот,
  • 3-годишна експертиза и искуство во бизнис-планирање,
  • Познавање на законските регулативи на граѓанските здруженија во остварување економски активности (генерирање сопствени приходи).

Пријавување

На повикот може да се пријават физички или правни лица, како индивидуи и/или како тим. Заинтересираните лица, најдоцна до 14 јуни 2019 година (крај на денот) потребно е да достават:

– професионална биографија со вклучени референци,
– предлог на акционен план за активностите од повикот,
– предлог-методологија за спроведување на истражувањето, временска рамка и предлог-буџет за активностите и
– портфолио/листа на клиенти/организации за кои се спроведени ваков тип на активности.

Документите со назнака Повик за консултант/ правно лице за анализа на пазарот може да ги доставите на следниот начин:

  • Електронски, на следната електронска адреса: konkurs@hera.org.mk
  • По пошта, на адреса: ХЕРА „Франклин Рузвелт“ 51а/26, Скопје, со назнака (Повик за физичко или правно лице за анализа на пазарот).

Лицата коишто аплицирале ќе бидат известени за резултатите од повикот, по електронски пат, најдоцна 7 работни дена по затворањето на повикот.

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Пролетна Европска недела на тестирање за сексуално преносливи инфекции

Од 17 до 24 мај ја одбележуваме пролетната Европска недела на тестирање под мотото „Тестирај. Лекувај. Превенирај“. Зошто? Затоа што сексуалниот однос треба да биде причина за уживање, не за инфекции! А тестирањето за сексуално преносливи инфекции – дел од грижата за сопственото здравје!

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Повик за понуди: Анализа на пазарот за потребата од услуги од социјалното претпријатие „Нега Плус”

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање физичко или правно лице за спроведување анализа на пазарот за воведување нова линија на услуги во рамки на работењето на социјалното претпријатие „Нега Плус”.

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.