Повик за избор на претставници на граѓански организации за членство во локалното координативно тело за заштита од дискриминација