Новиот Закон за основно образование – чекор напред во заштита од дискриминација и насилство во училиштата