Куманово, Штип и Струмица со локални координативни тела против дискриминацијата