[Продолжен] Конкурс за прибирање понуди за софтверско решение за поставување и дистрибуирање на инструменти за евалуација