Конкурс за ангажирање административен/-ка асистент/-ка