Конкурс за работен ангажман-Менаџер/ка во Прв семеен центар