ХЕРА и Центарот за семејна медицина со поддршка на јавното здравство: Четири гинеколошки амбуланти се отвораат во Македонски Брод, Ресен, Радовиш и Делчево