Категорија: Годишни извештаи

Годишен извештај на ХЕРА за 2022 година

Пред вас е Годишниот извештај за работењето на ХЕРА во 2022 година – година што ќе ја памтиме по воената криза во Украина и светската […]
Прочитај повеќе

Годишен извештај на ХЕРА за 2021 година

Пред вас е Годишниот извештај за работењето на ХЕРА во 2021 година – уште една година која помина во знакот на пандемијата предизвикана од ковид-19. Ја […]
Прочитај повеќе

Годишен извештај на ХЕРА за 2020 година

Пред Вас е Годишниот извештај за работењето на ХЕРА во 2020 година – година што сите ќе ја памтиме по пандемијата предизвикана од ковид-19. Невидливиот […]
Прочитај повеќе

Годишен извештај на ХЕРА за 2019 година

Пред вас е Годишниот извештај на ХЕРА за 2019 година – една од најуспешните години за сексуалното и репродуктивното здравје и за родовата еднаквост во […]
Прочитај повеќе

Годишен извештај на ХЕРА за 2018 година

Пред вас е нашиот годишен извештај за 2018 година – извештај кој потврдува дека изминатата е досега една од најуспешните години за сексуалните и репродуктивните […]
Прочитај повеќе

Годишен извештај на ХЕРА за 2017 година

Пред вас е годишниот извештај на ХЕРА за 2017 година. Оваа година ќе ја запомниме како година на значајна промена на политичката сцена во државата. […]
Прочитај повеќе