(Македонски) Започна кампањата „За нација без дискриминација“