(Македонски) Законот за антидискриминација се соочува со опструкции во Собранието