(Македонски) Време е да се елиминира туберкулозата!