(Македонски) Краток осврт: „Вработена Ромка – силна Ромка“