Владата донесе одлука за воведување пилот програма за сеопфатно сексуално образование